ศรีอโยธยาภาค ๒ ถ่ายฉาก ยุทธนาวี ยิ่งใหญ่กลางแม่น้ำน่าน จ.พิจิตร

Sharing is caring!

ภาพยนตร์ซีรีส์เทิดพระกียรติองค์ บูรพมหากษัตราธิราชเจ้า ศรีอโยธยา ภาค ถ่ายทำฉาก ยุทธนาวี หรือ สงครามทางเรือ กลางแม่น้ำน่าน จังหวัดพิจิตร อย่างยิ่งใหญ่ตระการตาโดยใช้ฝีพายมืออาชีพชาวพิจิตรกว่า ๖๐๐ ชีวิต สวมบทบาททหารเรือชาวสยามและทหารเรือพม่า นำโดย พันเอก วันชนะ สวัสดี ซึ่งสวมบทบาทเป็น พระยาตาก (สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช) และ ธีรภัทร์ สัจจกุล ในบท หลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรี (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช) ขณะนำทัพเรือประจัญบาลกับกองทัพพม่าเพื่อปกป้อง กรุงศรีอยุธยา ก่อนจะเสียกรุงในปี ๒๓๑๐ ในฤดูน้ำหลาก โดยมี สมเด็จกรมพระราชวังบวรสถานมงคล ซึ่งรับบทโดย จิรวิชญ์ พงษ์ไพจิตร และ พระพิมานสถานมงคล รับบทโดย อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม บัญชาการอยู่อย่างใกล้ชิด

หม่อมน้อยม.ล.พันธุ์เทวนพ เทวกุล เผยว่า ฉาก สงครามทางเรือ ฉากนี้ นับเป็นฉากใหญ่อีกฉากหนึ่งในภาพยนตร์ ซึ่งเราต้องขนอุปกรณ์ในการถ่ายทำจากกรุงเทพขึ้นไปที่ จ.พิจิตร เป็นจำนวนมาก นับตั้งแต่ อุปกรณ์ไฟ ที่ต้องส่องแม่น้ำน่านให้สว่างรวมทั้ง เอฟเฟ็คระเบิดไฟ และ ระเบิดควัน และใช้กล้องถ่ายทำภาพยนตร์ถึง ๔ ตัว เพื่อเก็บภาพสงครามทางเรือให้สมบูรณ์ที่สุด…อุปสรรคสำคัญในการถ่ายทำก็คือ กระแสน้ำอันเชี่ยวกราดของแม่น้ำน่าน…ทำให้การควบคุมขบวนเรือเป็นไปได้ยาก..แต่ด้วยความร่วมมือร่วมใจจาก ทีมงานภาคสนามชาวพิจิตร และฝีพายมืออาชีพชาวพิจิตร และพระบารมีในองค์ บูรพมหากษัตราธิราชเจ้า รวมทั้งความศักดิ์สิทธิ์ของ หลวงพ่อเพชร อันเป็นที่ สักการบูชา ของชาวพิจิตรที่ดลบันดาลให้การถ่ายทำฉาก ยุทธนาวี ในคืนนั้นสำเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์อย่างน่าอัศจรรย์ใจโดยปราศจากพายุฝนหรืออติเหตุใดๆเลยท่ามกลางสักขีพยานชาวพิจิตรที่ต่างเฝ้าชมการถ่ายทำกว่า ๕ พันชีวิต

Sharing is caring!