‘ศรีอโยธยา’ คว้า 5 รางวัล ‘ราษฎร์บัณฑิต’

Sharing is caring!

ภาพยนตร์ซีรีส์เทิดพระเกียรติองค์บูรพมหากษัตราธิราชเจ้า ศรีอโยธยาคว้า ๕ รางวัล ราษฎร์บัณฑิต สาขา การแสดงและการะละครดีเด่น ในงานประกาศเกียรติคุณบุคคล , องค์กร , สื่อ , และนักธุรกิจ ที่มีผลงานอัน ทรงคุณค่าและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ประจำปี ๒๕๖๑ซึ่งจัดโดย สหชมรมร่วมพัฒนาไทย ณ สโมสรกรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓๐ กันยายน ที่ผ่านมา
         โดยภาพยนตร์ซีรีส์เทิดพระเกียรติ ศรีอโยธยา ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ถึง ๕ รางวัล ดังนี้
๑.) รางวัลดารานำกิตติมศักดิ์ฝ่ายชายยอดเยี่ยม ได้แก่ ศรัณยู วงษ์กระจ่าง
๒.) รางวัลดารานำกิตติมศักดิ์ฝ่ายหญิงยอดเยี่ยม ได้แก่ สินจัย เปล่งพานิช
๓.) รางวัลดารานำฝ่ายชายยอดเยี่ยม ได้แก่ อนันดา เอเวอริ่งแฮม
๔.) รางวัลดารานำฝ่ายหญิงยอดเยี่ยม ได้แก่ รัดเกล้า อามระดิษ
๕.) รางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ซีรีส์เทิดพระเกียรติยอดเยี่ยม ได้แก่ ม.ล.พันธุ์เทวนพ เทวกุล
         หม่อมน้อยม.ล.พันธุ์เทวนพ เทวกุล เผยว่า “นักแสดงและทีมงานสร้างภาพยนตร์ศรีอโยธยาทุกฝ่าย รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่คณะกรรมการได้เล็งเห็นถึงความสมัครสมานสามัคคี และร่วมมือร่วมใจด้วยพลังอันแรงกล้าในการสร้างสรรค์ ศรีอโยธยา เพื่อทูลเกล้าฯถวายเป็นเครื่องสักการะบูชาในองค์บูรพมหากษัตราธิราชเจ้า แห่งแผ่นดินสยาม และในขณะนี้ นักแสดงและทีมงานทุกฝ่าย ต่างทุ่มเทกายใจเพื่อจรรโลงไว้ใน ความยิ่งใหญ่ แห่ง ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ของชนชาติไทยใน ศรีอโยธยา ภาค ๒ อันเป็นภาค อวสาน ของภาพยนตร์ ”

Sharing is caring!