ศูนย์การค้า เดอะมาร์เก็ต แบงคอก (ราชประสงค์) ครบ 2 ปี ก้าวสู่ปีที่ 3

Sharing is caring!

สุรชัย  โชติจุฬางกูร ประธานกรรมการบริหาร และ ปัญจพร โชติจุฬางกูร กรรมการบริหาร บมจ.เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาส ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก (ราชประสงค์) ครบ 2 ปี พร้อมก้าวสู่การเติบโตในปีที่ 3 เพื่อความเป็นสิริมงคล ความสุข และความเจริญรุ่งเรือง โดยมี พิรุณ ลิมปิวิวัฒน์กุล, สุฐิตา โชติจุฬางกูร, จรูญ มีธนาถาวร, พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ และธรรมนูญ โชติจุฬางกูร ให้เกียรติร่วมงานด้วย ณ R Walk ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก (ราชประสงค์)

บุคคลในภาพ (นับจากซ้าย)• ธรรมนูญ  โชติจุฬางกูร ผู้ช่วยผู้จัดการ ศูนย์อาหาร • สุฐิตา  โชติจุฬางกูร      ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป• ปัญจพร  โชติจุฬางกูร  กรรมการบริหาร บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป• สุรชัย  โชติจุฬางกูร      ประธานกรรมการบริหาร บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป• พิรุณ  ลิมปิวิวัฒน์กุล    กรรมการบริษัท  บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป• ชาคลิต โชติจุฬางกูร     ผู้อำนวยการอาวุโส ธุรกิจโรงแรม บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป     • จรูญ   มีธนาถาวร• พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ​กรรมการ

(71)

Sharing is caring!