สถาบันการแพทย์จับมือหน่วยงานรัฐ เตรียมจัดงานวันได้ยินโลก World Hearing Day Thailand 2019

Sharing is caring!

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา ร่วมกับราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายสถาบันการแพทย์ต่างๆ เตรียมจัดกิจกรรม “วันการได้ยินโลก ประเทศไทย 2562 หรือ World Hearing Day Thailand 2019 เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการสูญเสียการได้ยิน พร้อมส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการดูแลตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลทำให้เกิดปัญหาการได้ยิน รวมถึงแนวทางการป้องกันอันตรายจากเสียง ทั้งนี้ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานแถลงข่าว World Hearing Day Thailand 2019 ในวันจันทร์ที่  18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. ณ ชั้น 14 ระเบียงรมณีย์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

(12)

Sharing is caring!