สภากาชาดไทย จัดแถลงข่าว “โครงการเดินวิ่ง 125 ปี 6 แผ่นดิน 3 องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย” หรือ “วิ่งกระตุกหัวใจ”

Sharing is caring!

สภากาชาดไทย ครบรอบ 125 ปี จัดงานแถลงข่าว “โครงการเดินวิ่ง 125 ปี 6 แผ่นดิน 3 องค์สภา
นายิกาสภากาชาดไทย หรือ “วิ่งกระตุกหัวใจ” กิจกรรมแรกภายใต้ “โครงการกระตุกหัวใจ เพื่อคนไทยทุกคน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้จัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED) เพื่อเป็นการส่งต่ออุปกรณ์ช่วยชีวิตประชาชน ไปยังส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ สำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงาน (ที่ 4 จากซ้าย) พร้อมทั้งศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูรผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด และประธานคณะอนุกรรมการดำเนินงาน
(ที่ 3 จากซ้าย), “นางสายสม วงศาสุลักษณ์ รองประธานคณะอนุกรรมการดำเนินงาน (ที่ 2 จากซ้าย) ดร.ปฤถา พรหมเลิศ คณะกรรมการอำนวยการ (ที่ 1 จากซ้าย) และ ศาสตราจารย์นายแพทย์
สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ รองประธานอนุกรรมการดำเนินงาน (ที่ 5 จากซ้าย) มาร่วมพูดคุย
ภายในงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย วันนี้

Sharing is caring!