สมาคมศิษย์เก่า บธ. นิด้า จัดงานฉลองครบรอบ 30 ปี หลักสูตรปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร

Sharing is caring!

สมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดงานฉลองครบรอบ 30 ปี หลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร ในเสาร์วันที่ 22 กันยายน 2561
ที่โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท โดยมีคุณภัทรภร วรรภิญโญนายกสมาคมฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน), รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีฯ, ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ ว่าที่อธิการบดีฯ, ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล คณบดีฯ, ผศ.ดร.ชัยรัช หิรัญยะวะสิต ผอ.หลักสูตรฯ, เข้าร่วมงาน รวมถึงศิษย์เก่ารุ่นต่างๆ ที่จะมาร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตใหม่รุ่น 26 และ 27

บรรยากาศภายในงานจะมีการบรรยายปาฐกถาในหัวข้อพิเศษเรื่อง Disruptive Technologies and Global Economy” โดย พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ รวมถึงการร่วมพูดคุยของศิษย์เก่าจากหลากหลายวงการในช่วง Dinner talk ดำเนินรายการโดย อาจารย์ เสน่ห์ ศรีสุวรรณ พิธีกรดัง ปิดท้ายด้วย Party ซึ่งจะมีศิษย์เก่าและปัจจุบันมาร่วมงานในครั้งนี้มากกว่า
300 คน 

Sharing is caring!