สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมกับ พม. และมูลนิธิมิราเคิลฯ จัดโครงการ น้ำพระทัยพระราชทาน ทำอาหารเลี้ยงประชาชน ที่เดือดร้อน

Sharing is caring!

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ จัดแถลงข่าวพิธีเปิดครัวโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน จัดเลี้ยงอาหารให้แก่ประชาชน เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทั่วประเทศ ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ทุกคนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2564

โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล เพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่และชุมชนต่าง ๆ ที่กำลังเดือดร้อน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี แพทย์หญิงสุวณี รักธรรม รองประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ กล่าวถึงโครงการน้ำพระทัยพระราชทานและความร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวขอบคุณ และแพทย์หญิงสุวณี รักธรรม รองประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ร้อยตำรวจโท ดร. มนัส โนนุช ประธานมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คณะกรรมการอำนวยการสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยตัวแทนจาก Idol Exchange และศิลปินวงWisdom ร่วมพิธีเปิด และประกอบอาหาร ในวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ บริเวณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ตัวแทนจาก Idol Exchange
????กุ้ง-ศรุดา นิ่มพิทักษ์พงศ์
????เหม่เหม-จุฑาภัส จำปาวัน
????เนย-ส.ท.หญิงอาธิติยา แก้วเงิน
????โดนัท-เบญจรัตน์ ไตรยวงศ์
ศิลปินวง Wisdom
????นิธินันท์ บัณฑูรประยุกต์
????โชติกา เพียรพัฒนาวิทย์
????พิยดา จังสิริมงคล
????จิราวรรณ แสงจันทร์
????กิตติกา ชละเอม

(31)

Sharing is caring!