‘สวนโมกข์กรุงเทพ’ ชวน ‘ทำอะไรก็ธรรม’ สร้างใจให้เข้มแข็ง ‘อ้อม สุนิสา-อุ๋ย บุดดาเบลส’ ร่วมหาประสบการณ์ใหม่ในการอยู่บ้าน

Sharing is caring!

เติมเต็มพร้อมสร้างภูมิคุ้มกันให้จิตใจเข้มแข็งผ่านกิจวัตรประจำวันไม่ว่า จะอ่านหนังสือ จะอยู่บ้าน จะปลูกต้นไม้ เลี้ยงหมา จะเล่นเกม จะฟังข่าว จะทำกับข้าว ‘ทำอะไรก็ธรรม’ รายการที่จะเป็นกัลยาณมิตรกับทุกคน ให้ อยู่บ้าน ยามบ่าย อย่างสบายใจ Live สด ทางเพจ ‘หอจดหมายเหตุพุทธทาส’ ทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. เริ่ม จันทร์ ๑๓ เมษายน วันสงกรานต์นี้

วันจันทร์ ๑๓, ๒๐, ๒๗ เมษายน พบกับ ‘รายการหนังสือก้นกุฏิ’กับ ‘พระไพศาล วิสาโล’ จะเสวนากับพระอาจารย์ทุกหนังสือ ที่พระอาจารย์ ประทับใจ ส่งต่อ และ แนะนำ

วันอังคาร ๑๔, ๒๑, ๒๘ เมษายน พบกับ ‘รายการอยู่บ้าน’ กับ ‘อ้อม สุนิสา’ เมื่อเธอเห็นธรรมะจากการเล่มเกม ซักผ้า อยู่บ้าน

วันพุธ ๑๕, ๒๒ ๒๙ เมษายน พบกับ ‘รายการคุยกับหมอบัญชา’พาเที่ยวนครแบบวาไรตี้ ผสมผสานธรรมะ โบราณคดี และ ดูแลสุขภาพ

วันพฤหัส ๑๖, ๒๓ , ๓๐ เมษายน พบกับ ‘รายการรอด หรือไม่รอด’เมื่อต้องทำอาหารกินเอง กับ ‘อุ๋ย บุดดาเบลส’

วันศุกร์ ๑๗, ๒๔ เมษายน และ ๑ พฤษภาคม พบกับ ‘รายการ พุทธธรรม ดับข่าวร้อน’ หยิบประเด็นข่าวมามองด้วยมุมธรรมมะ กับ ‘พระครูธรรมรัต’ วัดญาณเวศกวัน

สามารถรับชมรายการ ทำอะไรก็ธรรม’ และสอบถามข้อมูเพิ่มเติมได้ทางhttps://web.facebook.com/buddhadasaarchives

#จะทำอะไรก็ธรรม #สวนโมกข์กรุงเทพ

(42)

Sharing is caring!