สวนโมกข์กรุงเทพ เชิญชมนิทรรศการจดหมายเหตุ”พุทธทาสใช้”พร้อมเรียนรู้ธรรมะ ผ่านสิ่งของจากอดีต

Sharing is caring!

ขอเชิญชมนิทรรศการ “#พุทธทาสใช้” ระหว่างวันที่ ๕ กันยายน – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ สโมสรธรรมทาน หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น (ปิดวันจันทร์)

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ นอกจากจะเป็นสถานที่เก็บรวบรวมเอกสารลายลักษณ์ โสตทัศนจดหมายเหตุ และสิ่งพิมพ์แล้ว ยังรวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ของพุทธทาสภิกขุและวัตถุที่เกี่ยวเนื่องกับท่านจากสวนโมกขพลารามและกุฏิพำนักที่วัดชยาราม ซึ่งประกอบไปด้วย เครื่องอัฐบริขาร ของใช้ส่วนตัว เครื่องมือเผยแผ่ สิ่งของเกี่ยวเนื่องกับกระบวนวิธีการทำงาน ของเล่นในชีวิตสมณะ และของถวาย

 ​วัตถุจดหมายเหตุเหล่านี้เปรียบเสมือนความทรงจำที่สะท้อนให้เห็นถึงประวัติ พัฒนาการ การศึกษา แนวความคิด การเก็บสะสม และวิถีชีวิตของเจ้าของ ที่จะช่วยเติมเต็มชีวประวัติในแง่มุมต่างๆที่รอบด้านมากขึ้น

 ​#พุทธทาสใช้ เป็นคำที่คิดขึ้นมาเพื่อสื่อถึงวัตถุจดหมายเหตุทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อการค้นหาและเข้าถึงได้ง่ายผ่าน แฮชแท็ก (#) การเล่าเรื่องผ่านเพจ facebook“จดหมายเหตุพุทธทาส” โดยอาศัยคำบอกเล่าจากบุคคลใกล้ชิดของพุทธทาสภิกขุ

ในนิทรรศการนี้ จะนำวัตถุจดหมายเหตุมาจัดแสดงแบบหมุนเวียน ผู้ชมจะได้เห็นวัตถุที่แปลกใหม่และคาดไม่ถึง รวมทั้งการได้เรียนรู้ธรรมะผ่านสิ่งของที่ #พุทธทาสใช้ และอาจทำให้เกิดการตั้งคำถามในใจว่า “พุทธทาสภิกขุมีของแบบนี้ด้วยหรือ?”

Tags พุทธทาสใช้ | วัตถุจดหมายเหตุ

https://www.bia.or.th/html_th/index.php/site-content/40-news/1068-exhibiy1

(31)

Sharing is caring!