สวนโมกข์ กรุงเทพ ชวนร่วม เทศกาลเจริญสติ สวดมนต์ภาวนาข้ามปี พุทธศักราช ๒๕๖๓ “ปีใหม่ชีวิตใหม่ ปีแห่งการเติมธรรมะลงในชีวิต” วันอังคารที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ – วันพุธที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ)

Sharing is caring!

อีกไม่นานจะเข้าสู่เทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีเก่า เริ่มต้นวันใหม่ ปีใหม่ ๒๕๖๓ โดย สวนโมกข์ กรุงเทพ พร้อมเติมเต็มทุกก้าวย่างของชีวิตในการรับอรุณวันใหม่และชวนทุกคนร่วมงาน เทศกาลเจริญสติ สวนมนต์ภาวนาข้ามปี พุทธศักราช ๒๕๖๓ ด้านกิจกรรม ชวนคุย โดย อ้อม สุนิสา สุขบุญสังข์, ร่วมเป็นหนึ่งในการอนุรักษ์ธรรมสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมอีกมากมายตลอดทั้งเดือนธันวาคม  

เติมธรรมปีใหม่ … ให้ชีวิตถูกต้องกว่าปีเก่า

ในโอกาสปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้ สวนโมกข์ กรุงเทพ ได้จัดงานเทศกาลเจริญสติตลอดเดือนธันวาคม ทั้งกิจกรรมทำบุญเพื่อเจริญในทานและภาวนา ทั้งศีล สมาธิ ปัญญา ทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ ๑๐ วันภาวนา ส่งท้ายปีเก่า ด้วยนานากิจกรรม ตั้งแต่วันที่ ๒๓ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ พร้อมเชิญชวนปฏิบัติบูชา สวดมนต์ข้ามปี แบบ Zerowaste เพราะการลดขยะ คือการลดการเบียดเบียน เป็นการทำบุญช่วยโลกใบนี้ ซึ่งกำลังเกิดปัญหาในเรื่องขยะและสิ่งแวดล้อมอย่างมาก ตั้งแต่เช้าวันที่ ๓๑ ธันวาคม โดยแบ่งออกเป็น ๖ ช่วง

         ช่วง ๑ ยามเช้า : ตักบาตรสาธิต สมาทานศีล ฟังธรรม และสมาธิภาวนา ณ โถงกิจกรรม ชั้น ๑

           ช่วง ๒ ยามบ่าย : สมาธิภาวนา และกิจกรรมต่างๆ

           ช่วง ๓ ยามเย็น : ทำวัตร ฟังธรรม เติมธรรมะลงในชีวิต ณ สวนพุทธธรรม ชั้น ๑

           ช่วงที่ ๔ ยามข้ามปี : สวดมนต์ภาวนา รับศักราชใหม่ 

          ช่วงที่ ๕ : ภาวนารับปีใหม่

          ช่วงที่ ๖ ทำวัตรเช้า  ตักบาตรสาธิต รับพรปีใหม่

          ทั้งนี้ในปีนี้ จะมีช่วงตอบคำถาม แบบรายการธรรมlife  กับพระอาจารย์มานพ มานิโต วัดธารน้ำไหล 
สวนโมกขพลาราม จ.สุราษฎร์ธานี ชวนคุยโดยอ้อม สุนิสา สุขบุญสังข์(หากใครมีคำถาม มีความทุกข์ ค้างคาใจในชีวิต ฝากคำถามไว้ที่ www.bia.or.th/dhamlife/ เราจะมาเติมธรรมกัน ในคืนส่งท้ายปีเก่า) 
ครูบาอาจารย์ที่เมตตามานำภาวนาในปีนี้มี
            พระสิงห์ทอง เขมิโย  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธารน้ำไหล สวนโมกขพลาราม จ.สุราษฎร์ธานี  
            พระมหาบุญชู ฐิตปุญโญ วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี
            พระอาจารย์มานพ มานิโต วัดธารน้ำไหล สวนโมกขพลาราม จ.สุราษฎร์ธานี
            แม่ชีศิรินาถ พร้อมนฤฤทธิ์ ธรรมาศรมธรรมมาตา สวนโมกขพลาราม จ.สุราษฎร์ธานี

รายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/activitiessuanmokkhbkk/

การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม 

การเดินทาง 

∙ ขอแนะนำให้ใช้บริการรถสาธารณะ เนื่องจากจะไม่มีที่จอดรถ เพราะใช้เป็นพื้นที่โรงทานและภาวนา แผนที่ และการเดินทาง ดูได้จาก www.bia.or.th/fileupload/BIA-Map.jpg
∙ การแต่งกาย : ชุดสุภาพเหมาะสมกับการปฏิบัติ ไม่จำเป็นต้องชุดขาว
∙ ช่วยลดขยะ พกกระบอกน้ำ แก้วน้ำดื่ม กล่องใส่อาหาร ช้อน และ ช่วยกันแยกขยะ
ทำให้เป็นพื้นที่ ศาสนพิธี Zerowaste

ติดต่อสอบถาม  โทร. ๐ ๒๙๓๖ ๒๘๐๐  ต่อ ๗๑๐๑ หรือ โทร ๐๙๔-๘๙๔-๔๕๕๔ โทร ๐๘๖-๓๑๑-๐๙๐๐ (ฝ่ายกิจกรรม) หรือ [email protected]_bangkok 

(40)

Sharing is caring!