สาวงาม 10 จังหวัดภาคกลางที่ผ่านเข้ามาประกวดนางสาวไทยประจำปี 2562

Sharing is caring!

จากการเปิดเผยของ ดร.อดิศร สุดดี ผู้จัดการกองประกวดนางสาวไทย ในฐานะผู้ดูแลและดำเนินจัดการประกวดคัดเลือกตัวแทนภาค ทั้ง 10 สาวจากภาคกลางจะเข้าร่วมทำกิจกรรมเก็บตัวร่วมกับตัวแทนสาวงามอีก 3 ภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น 40 สาวงามเพื่อเข้าร่วมประกวดรอบตัดสินในวันที่ 26 กันยายน 2562 โดยในปีนี้จังหวัดเชียงรายจะเป็นเจ้าภาพในการทำกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวระหว่างวันที่ 17-21 กันยายน นี้

ขอร่วมแสดงความยินดีกับสาวงามผู้ผ่านเข้ารอบ 10 สาวงาม ตัวแทนภาคกลางเพื่อเข้าร่วมประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2562

1. นางสาวสิริธร ลีห์อร่ามวัฒน์ กรุงเทพมหานคร

2. นางสาวพิชญดา พงศ์ชีพ จ.จันทบุรี

3. นางสาวฤาชนก มีแสง จ.ชลบุรี

 4. นางสาวณัฎฐ์ชนานันท์ จันทิม จ.นครนายก

5. นางสาวรดา ศุภมังคลาชัย จ.นครปฐม

6. นางสาวสุชิตา อ๊อกซ์แมน จ.นนทบุรี

7. นางสาวจารุภา ยศฐานนท์ จ.ปราจีนบุรี

8. นางสาวปาลิตา ตั้งใจปอง จ.พระนครศรีอยุธยา

9. นางสาวศุทธินี วิเชียรชอย จ.ระยอง

10. นางสาวริศา พงศ์พฤกษทล จ.สุพรรณบุรี

[contact-form][contact-field label=”ชื่อ” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”อีเมล์” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”เว็บไซท์” type=”url” /][contact-field label=”ข้อความ” type=”textarea” /][/contact-form]

 

 

(80)

Sharing is caring!