“สแปม ภูวิศา ฉวาง”Miss All Nations 2017 ในขบวนแห่นางสงกรานต์สุดอลังการ งานสงกรานต์ที่ จ.ชุมพร

นางสงกรานต์นามว่า นางมโหธรเทวี ทรงพาหุรัด ทัดดอกสามหาว อาภรณ์แก้วนิลรัตน์ ภักษาหารเนื้อทราย
หัตถ์ขวาทรงจักร หัตถ์ซ้ายทรงตรีศูล เสด็จยืน มาเหนือหลังมยุรา เป็นพาหนะ

“สแปม ภูวิศา ฉวาง” Miss All Nations 2017ในขบวนแห่นางสงกรานต์สุดอลังการ งานสงกรานต์ที่จังหวัดชุมพร

เที่ยวงานสงกรานต์วิถีไทยด้วยกัน 13 – 15 เมษายนนี้ ที่ชุมพร

13 Apr 2018
at Chumpon, Thailand

#นางสงกรานต์2561
#Missallnations #Missallnationsthailand
#Songkran2018