“สแปม ภูวิศา ฉวาง”Miss All Nations 2017 ในขบวนแห่นางสงกรานต์สุดอลังการ งานสงกรานต์ที่ จ.ชุมพร

Sharing is caring!

นางสงกรานต์นามว่า นางมโหธรเทวี ทรงพาหุรัด ทัดดอกสามหาว อาภรณ์แก้วนิลรัตน์ ภักษาหารเนื้อทราย
หัตถ์ขวาทรงจักร หัตถ์ซ้ายทรงตรีศูล เสด็จยืน มาเหนือหลังมยุรา เป็นพาหนะ

“สแปม ภูวิศา ฉวาง” Miss All Nations 2017ในขบวนแห่นางสงกรานต์สุดอลังการ งานสงกรานต์ที่จังหวัดชุมพร

เที่ยวงานสงกรานต์วิถีไทยด้วยกัน 13 – 15 เมษายนนี้ ที่ชุมพร

13 Apr 2018
at Chumpon, Thailand

#นางสงกรานต์2561
#Missallnations #Missallnationsthailand
#Songkran2018

 

Sharing is caring!