อจน.โชว์ศูนย์บำบัดน้ำเสียสามควายเผือก ดันน้ำดีแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ

Sharing is caring!

นครปฐม : อจน.เปิดศูนย์บำบัดน้ำเสียสามควายเผือก ดันน้ำดี 600 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ พร้อมปรับพื้นที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร เป็นไปตามภารกิจต่อสังคม

วันที่ 26 มีนาคม ที่ศูนย์การบริหารจัดการคุณภาพน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก จังหวัดนครปฐม
นายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย ให้การต้อนรับนายธวัช ลิบวาณิชย์ อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.นครปฐม, ชาวบ้านตำบลสามควายเผือก และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย และการนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ โดยศูนย์การบริหารจัดการคุณภาพน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก จังหวัดนครปฐม ได้มีการสร้างระบบบำบัดน้ำเสียใช้พื้นที่ใต้ดิน ส่วนด้านบนเป็นสวนสาธารณะ และปลูกพืชผักสวนครัว ทั้งยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ ด้านการจัดการน้ำเสียชุมชนที่มีทัศนียภาพสวยงาม และเป็นต้นแบบสำหรับดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาดเล็ก สามารถบำบัดน้ำเสียได้สูงสุด 600 ลูกบาศก์เมตร/วัน เพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่และบางฤดูกาลในช่วงฤดูแล้ง

“องค์การจัดการน้ำเสีย มีภารกิจในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบบำบัดของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การก่อสร้างและบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก ศูนย์การบริหารจัดการคุณภาพน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก จังหวัดนครปฐมเป็นระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็กที่สามารถบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพน้ำทิ้งเป็นไปตามมาตราฐานที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำหนดไว้ มีการนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญขององค์การจัดการน้ำเสียพึงมีต่อภาคประชาชน” นายชีระ กล่าวสรุป

(20)

Sharing is caring!