“อพวช.” สนับสนุน “สมรภูมิไอเดีย” ค้นหานักประดิษฐ์ Challenge Your Science จุดประกายวิทยาศาสตร์ในตัวคุณ

Sharing is caring!

ระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับรายการสมรภูมิไอเดีย ช่อง 3 ค้นหาสุดยอดนักประดิษฐ์จากทั่วประเทศไทย  แข่งขันสิ่งประดิษฐ์ในรายการสมรภูมิไอเดีย ปีที่ 14 ภายใต้โจทย์ Challenge Your Science จุดประกายวิทยาศาสตร์ในตัวคุณ” ออกอากาศทางช่อง 28 เริ่มตอนแรก 6 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 09.30 น. 

       ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์  ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดเผยว่าอพวช. มีภารกิจสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ให้กับสังคม ซึ่งเน้นทุกช่วงวัย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นการเตรียมคนไทยเข้าสู่ศตวรรษที่21 แต่การจะสร้างความตื่นตัวด้าน วทน. อย่างมีพลังต้องอาศัยหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดเป็นเครือข่ายที่มีความแข็งแกร่งในการสร้างความตระหนักด้าน วทน. ให้กับสังคม

 ที่ผ่านมา อพวช. ได้ให้การสนับสนุนรายการสมรภูมิไอเดียมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เนื่องจากรายการสมรภูมิไอเดียเป็นรายการที่เปิดโอกาสให้ผู้ชมทางบ้านได้มีโอกาสนำเสนอสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ที่สร้างขึ้นเพื่อนำมาช่วยแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นการจุดประกายความเป็นนักประดิษฐ์ให้กับตนเองและผู้ชม ซึ่ง อพวช. คาดหวังว่าจะได้เห็นการนำเสนอนวัตกรรมแปลกใหม่ที่เกิดจากไอเดียของคนไทยที่จะสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมต่อยอดภาคธุรกิจต่อไปในอนาคต โดยในปีนี้กำหนดจัดการแข่งขัน ภายใต้แนวคิด Challenge Your Science จุดประกายวิทยาศาสตร์ในตัวคุณ

             ด้าน นายชยาภรณ์ บุนนาค ผู้จัดการฝ่ายผลิตรายการโทรทัศน์บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัท บีอีซี-เทโรฯ ขอขอบคุณองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ที่เล็งเห็นถึงความสามารถของคนไทยในการประดิษฐ์สิ่งต่างๆ  และสนับสนุนรายการสมรภูมิไอเดียอย่างดีเสมอมา ซึ่งนับเป็นความร่วมมือที่ดีในการร่วมกันการส่งเสริมให้คนไทยรู้จักคิด รู้จักประดิษฐ์  สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมออันจะเป็นการต่อยอดพัฒนาให้เกิดนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ในสังคมไทยเพิ่มขึ้น รวมทั้งก่อให้เกิดนวัตกรรมจากแนวคิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เหล่านั้นขึ้นมาได้ จนสามารถสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว กระทั่งเป็นอุตสาหกรรมส่งออกต่างประเทศ  ผลักดันคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

     สำหรับปีนี้เหล่านักประดิษฐ์จะต้องทำการพรีเซ็นต์การใช้งานสิ่งประดิษฐ์ต่อหน้าคณะกรรมการ ดร.ชิต เหล่าวัฒนา กูรูด้านวิทยาศาสตร์, ดุ๊กภานุเดช วัฒนสุชาติ กูรูด้านศิลปะ, ปอ ณยวีย์ สุขกุลวรเศรษฐ์ กูรูผู้บริโภค เสริมทัพด้วยคณะกรรมการจาก อพวช. นอกจากนี้ยังมี ดาว อภิสรา เกิดชูชื่น, เอก วิชัย จงประสิทธิ์พร พิธีกรประจำรายการที่พร้อมเปิดตัวพิธีกรน้องใหม่ ดีกรีนางงามลูกครึ่งไทย-มริกัน จากเวทีมิสไทยแลนด์เวิลด์ปี 2018 “มานิต้า ฟาร์เมอร์” ที่จะมาร่วมสร้างสีสันช่วงเปิดโลกไอเดีย ทำหน้าที่พิธีกรภาคสนามเดินทางไปค้นหาไอเดียและสิ่งประดิษฐ์ทั่วประเทศไทย

   โดยรูปแบบการแข่งขัน เน้นการผลักดันให้วิทยาศาสตร์เป็นตัวขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของคนไทยเป็นการนำเสนอ คนสร้างไอเดีย นักประดิษฐ์ที่มีผลงานโดดเด่น นวัตกรรมที่น่าสนใจ หลากหลายสาขาวิชาชีพจากทั่วประเทศไทย จำนวน 25 ทีม ที่จะมานำเสนอสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยให้การใช้ชีวิตง่ายขึ้น  ควบคู่ไปกับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และธุรกิจ ฯลฯ  หลังจากที่นักประดิษฐ์
พรีเซนต์สิ่งประดิษฐ์ต่อหน้าคณะกรรมการแล้ว และนักประดิษฐ์สามารถนำสิ่งประดิษฐ์ไปพัฒนาในโจทย์ใหม่ได้ หากทำสำเร็จจะได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร  

      สำหรับผู้ที่สนใจอยากให้รายการสมรภูมิไอเดียไปเปิดโลกไอเดีย  หรือใครมีไอเดียดีๆ ติดต่อมาได้ที่ www.facebook.com/BrainChildCH3 และ www.bectero.tv โทร.02-262-3826

(50)

Sharing is caring!