อย. ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมรณรงค์ ลดโซเดียมในอาหาร

Sharing is caring!

“รู้ฉลาก กินฉลาด ลดโซเดียม เพื่อสุขภาพ” นำโดย นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ที่ 3 จากซ้าย) เป็นประธานเปิดงานฯ พร้อมด้วย นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (ที่ 5 จากซ้าย) เพื่อสร้างความรู้ในการเลือกรับประทานอาหารและรู้จักการคำณวนปริมาณการบริโภคเกลือหรือโซเดียมในอาหาร และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค โดยภายในงานยังได้รับเกียรติจาก นายมหาชัย  ลิรัฐพงศ์  รองเลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ที่ 1 จากซ้าย) มาร่วมงาน ศูนย์การค้า เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ วานนี้

ตำแหน่งจากซ้ายไปขวา

1. นายมหาชัย  ลิรัฐพงศ์ รองเลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2. นายพิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
3. นายสาธิต  ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
4. นายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
5. นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
6. นายพูนลาภ ฉันทวงศ์วิริยะ  รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

(78)

Sharing is caring!