อสมท.ต้อนรับ สมาคมนักร้องฯร่วมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Sharing is caring!

คณะกรรมการบริหารสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีพันปีหลวง ณ สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD
ปัจจุบัน สมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รักษาการณ์นายกสมาคมฯ โดย นางนันทวัน เมฆใหญ่ สุวรรณปิยะศิริ ได้นำคณะกรรมการมาร่วมถวายพระพรชัยมงคล ได้แก่ ศรีไศล สุชาติวุฒิ, รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส, ทิพวัลย์ ปิ่นภิบาล, , โฉมฉาย อรุณฉาน, อุมาพร บัวพึ่ง, อารมณ์ พิลิกแก้ว, นฤมล ล้อมทอง, สุชาติ ชวางกูร, สุทธิพงษ์ วัฒนจัง, รุ่งโรจน์ สาลิฟา และเท่ห์-อุเทน พรหมมินทร์
โดยในการนี้ นางสาวอรพิน ศิริจิตเกษม ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักการตลาดและสำนักการขาย บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับคณะกรรมการบริหารสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยฯ

(60)

Sharing is caring!