“อาทิตย์ อุทัย เดอะเจอร์นีย์ (Athit Uthai The Journey)” รับชมย้อนหลังได้ทาง “Line TV” เท่านั้น!! เริ่มตั้งแต่ EP.5 เป็นต้นไป…

Sharing is caring!

“อาทิตย์ อุทัย เดอะเจอร์นีย์ (Athit Uthai The Journey)” สารคดีท่องเที่ยวเปิดมิติทางประวัติศาสตร์ตามรอยเสด็จประเทศญี่ปุ่น ในหลวงรัชกาลที่ 9 ออกอากาศทุกคืนวันจันทร์ เวลา 00.20 – 00.50 น. ทางช่อง 3, 33 และยังได้เพิ่มช่องทางการรับชมรายการย้อนหลังผ่านทาง “Line TV” อีกด้วย โดยสามารถรับชมย้อนหลังได้ตั้งแต่ EP.5 เป็นต้นไป… และรับชมย้อนหลังได้เฉพาะที่ “Line TV” เท่านั้น!! (โดยจะไม่สามารถรับชมย้อนหลังผ่านทาง Website Youtube หรือช่องทางอื่นๆนอกเหนือจากนี้ได้)

Sharing is caring!