“อิชชู่มอบเงินจัดสร้างอุปกรณ์การแพทย์ พี่กระจก” ช่วยเหลือแพทย์ ลดความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด-19

Sharing is caring!

ภูภวิศกฤตพลนาราครีเอทีฟไดเรคเตอร์ และเจ้าของแบรนด์อิชชู่ มอบเงิน จำนวน 300,000 บาท จากการจำหน่ายหมวก เพื่อจัดสร้างอุปกรณ์การแพทย์ พี่กระจก ระบบการสื่อสารระยะไกล จำนวน 5 ชุด สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในวิกฤตโควิด-19 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้รับมอบ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(55)

Sharing is caring!