‘อ้น สราวุธ’ หลั่งน้ำตาร่วมเทิดพระเกียรติใน ‘ศรีอโยธยา ภาค2’

Sharing is caring!

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในองค์พระบูรพมหากษัตราธิราชเจ้า แห่งแผ่นดินสยามนักแสดงเจ้าบทบาท อ้นสราวุธ มาตรทอง  ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณ ด้วยการเป็นดารารับเชิญพิเศษ  ในภาพยนตร์ซีรีส์เทิดพระเกียรติองค์พระบูรพมหากษัตราธิราชเจ้า ศรีอโยธยา ภาคที่ 2 โดยสวมบทบาทเป็น สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท พระราชอนุชาใน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ องค์พระปฐมบรมกษัตราธิราชเจ้า  แห่งราชวงศ์จักรี  
            ‘ สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ทรงมีพระนามเดิมว่า บุญมา ทรงเป็นพระอนุชาร่วมพระชนกและพระชนนี ใน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ ประสูติในรัชสมัย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ และเมื่อ พ.ศ. 2310 นั้น ทรงมีตำแหน่งเป็น นายสุดจินดา มหาดเล็กหุ้มแพร ต่อมาในแผ่นดิน สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ทรงได้รับการสถาปนาเป็น พระมหามนตรี และได้ทรงร่วมศึกสงครามขับไล่อริราชศัตรูปกป้องพระราชอาณาจักรสยามตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์
            หม่อมน้อยม.ล.พันธุ์เทวนพ เทวกุล  เผยว่า  “อ้น สราวุธ เป็นนักแสดงอีกคนหนึ่งที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ ถึงกับอาสาเข้าร่วมแสดงในศรีอโยธยา ภาคที่ 2 และในส่วนตัวของเขาเองนั้น มีความผูกพันอย่างลึกซึ้งในประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ถึงกับหลั่งน้ำตาในวันที่เขาได้ลองสวมฉลองพระองค์จำลอง ในสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท
            ภาพยนตร์ซีรีส์เทิดพระเกียรติองค์พระบูรพมหากษัตราธิราชเจ้า ศรีอโยธยา ภาค 2 กำลังอยู่ในระหว่างการถ่ายทำ

Sharing is caring!