เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล มอบเงินโครงการบุญ 1 บาทเพื่อล้านชีวิต

Sharing is caring!

พิชัย จิราธิวัฒน์ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด และ มร.อลิสเตอร์ เทย์เลอร์ (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด มอบเงินบริจาค จำนวน   38,544,928.54  บาท จากการดำเนินโครงการ “บุญ ๑ บาท เพื่อล้านชีวิต” และพลังแห่งการให้ พลังแห่งความสุข” แก่ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา(คนกลาง) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา และจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลศิริราช โดยมี ภัทรพร เพ็ญประพัฒน์, สุจิตา เพ็งอุ่น, เจริญศรี โอสถานุเคราะห์, รศ.พญ.วนัทปรียา พงษ์สามารถ และ ปรียวัท ภู่เกษแก้ว ร่วมด้วย ณ ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อเร็ว ๆ นี้  

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

1. ปรียวัท ภู่เกษแก้ว                        ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายสื่อสารองค์กร บจ.เซ็นทรัล แฟมิลี่มาร์ท

2. เจริญศรี โอสถานุเคราะห์             ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายปฏิบัติการ ท็อปส์ มาร์เก็ต บจ.เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล

3. รศ.พญ.วนัทปรียา พงษ์สามารถ  ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม โรงพยาบาลศิริราช

4.พิชัย จิราธิวัฒน์                           กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด 

5.ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา        คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล

6.มร.อลิสเตอร์  เทย์เลอร์               กรรมการผู้จัดการใหญ่  บจ.เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล

7.ภัทรพร เพ็ญประพัฒน์                รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการตลาดและประชาสัมพันธ์ บจ.เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล

8.สุจิตา เพ็งอุ่น                             รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ Head of Operationsบจ.เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล

Sharing is caring!