‘เดอะเป้ง’ ทินกร ตันติอำไพวงศ์ ทำบุญวันเกิด ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชาย

Sharing is caring!

เดอะเป้ง-ทินกร ตันติอำไพวงศ์ บรรณาธิการบริหารนิตยสารแฮร์ & บิวตี้ และบรรณธิการบริหารนิตยสารอินไซด์บันเทิง และผู้ผลิตรายการ HAIR & BEAUTY SHOW ช่อง ลาวสตาร์ (ประเทศลาว) ที่ รายการ HAIR & BEAUTY SHOW ร่วมฉลองวันเกิดด้วยการทำบุญร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิคลังปัญญาอาวุโส บริจาคของเพื่อใช้ในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชาย ธัญบุรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ .

โดยในงานนี้ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนฝูงวงการเสริมสวย และสื่อมวลชนไปร่วมกิจกรรมมากมาย อาทิ อ.จิ๋ม -บุษบา, อ.ปู ครูอินดี้..,คุณเอ๋ CHI, คุณอ้น- พิธีกรรายการแฮร์แอนด์บิวตี้โชว์ อ.ทีน่า ENIE, คุณมาลี เดอะเวฟ และปุ๊กกี้ ซาลอน บริจาคของเพื่อใช้ในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชาย ธัญบุรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.

สำหรับ เดอะเป้ง ทินกร ตันติอำไพวงศ์ จบการศึกษา ปวส. (ประโยควิชาชีพชั้นสูง) สาขาเทคโนโลยีความงาม วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา, ปปช. (ประโยคครูประถมการช่าง) และปมช. (ประโยคครูมัธยมการช่าง) จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเพาะช่าง

ผลงานในอดีต เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าข่าวสตรี-เสริมสวย หนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ ปัจจุบัน : บรรณาธิการบริหาร นิตยสารแฮร์แอนด์บิวตี้ หนังสือพิมพ์ อินไซด์บันเทิง และผลิตสื่อการเรียนรู้..คู่มือซอยผม, คู่มือเกล้าผม, ผู้ผลิตรายการบิวตี้สแควร์ และรายการอินไซด์บันเทิง จานดำ PSI ช่อง 151 และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ตโปรดักชั่น 97 จำกัด

ผลงานทางด้านสังคมเป็นกรรมการฝ่ายหาทุน มูลนิธิสิริวัฒนาเชลเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และเป็นที่ปรึกษา สมาคมส่งเสริม เสริมความงาม (ประเทศไทย)
เคยได้รับรางวัลเมขลา ประเภทรายการอนุรักษ์บันเทิงไทยและวัฒนธรรมดีเด่น และรายการแฮร์แอนด์บิวตี้โชว์ ทางช่องลาวสตาร์ (ประเทศลาว)

(64)

Sharing is caring!