“เที่ยวสราญเมืองสะเร็น” นิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชน หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว” จังหวัดสุรินทร์

Sharing is caring!

นายประภัสสร์  มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงาน เที่ยวสราญเมืองสะเร็น นิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชนหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว” โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ร่วมด้วย              ...ทรงพล ฉายแสง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการสำนักงานพัฒนาชุมชน .ปทุมธานี, นายสรสาสน์     สีเพ็ง พัฒนาการ .สุรินทร์, นส. ศันสนีย์ ทาสม ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาชุมชน และ นายชาติสยามสุจริตจันทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร .เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) โดยมีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่กิจกรรมการแสดงเชิงประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านและสินค้า OTOP ของจังหวัดสุรินทร์ ให้เป็นที่สนใจด้วยการสร้างกิจกรรมร่วมกับนักท่องเที่ยว เป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชนและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นถิ่น ลานโปรโมชั่ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ปทุมธานี เมื่อเร็วๆนี้

(58)

Sharing is caring!