เปิดป้ายสมาคมพลศึกษา (แห่งประเทศไทย) ที่สนามศรีสมาน ฟุตบอลคลับย่านจ.นนทบุรี

Sharing is caring!

ดร.วิจิตร เกตุแก้ว นายกสมาคมพลศึกษา (แห่งประเทศไทย) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ นำโดย ธนวัสส์ จริงมีทรัพย์, เชิดศักดิ์ ชัยบุตร, มนตรี ไชยพันธุ์, วีรศักดิ์ วิศาลาภรณ์ชูชัย บัวบูชา, หิรัญ คงเที่ยม, พงศธร เพิ่มพานิช, ประพันธ์ เปรมศรี, ศิริ สาระผล, บุญล้อม ทองทวี, นพดล จิรบุญดิลก ร่วมกันเปิดป้ายสมาคมพลศึกษา (แห่งประเทศไทย) ที่สนามศรีสมาน ฟุตบอลคลับย่านจ.นนทบุรี โดยมี นายสมศักดิ์ ลามอ รองนายกเทศมนตรร เทศบาลนครปากเกร็ด จ.นนทบุรี ให้เกียรติร่วมงาน และเตะฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์

(88)

Sharing is caring!