“เป่าจินจง” ช่วยรถโควิด

Sharing is caring!

“เป่าจินจง” และทีมนักแสดง “เก็บแผ่นดิน” ร่วมสนับสนุนรถบริการจิตอาสารับส่งผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ไปโรงพยาบาลที่คนไข้ยืนยันมีเตียงแล้ว ยังพอดูแลตัวเองได้ แต่เดือดร้อนเรื่องพาหนะ ในเขตกรุงเทพ และ ปริมณฑล ภายในวันนี้ -15 พฤษภาคมนี้ วันละ 5 คน 

โทรติดต่อได้ที่  คุณแว่น 085 – 826- 3832 หรือ 092- 351- 1138

ขั้นตอนการโดยสารเป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยรถรับ-ส่งผู้ป่วย 

– จำกัดจำนวนผู้โดยสารไม่เกิน 2 คนต่อเที่ยว และสัมภาระไม่เกิน 1-2 ชิ้นต่อคน 

– ผู้ป่วยเปิด-ปิดประตูขึ้นลงด้วยตนเอง 

– มีการติดตั้งแผ่นกั้นห้องโดยสาร 

– ไม่เปิดแอร์ภายในห้องโดยสาร 

– เปิดกระจกทั้งสองข้างตลอดเวลา 

– ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของโรค

(38)

Sharing is caring!