“เอส-กันตพงศ์” เข้ารับพระราชทาน “เข็มวันอานันทมหิดล” ประจำปี 2561

Sharing is caring!

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทรรัชกาลที่ 8 เนื่องใน วันอานันทมหิดล เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8 อาคาร อปร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โอกาสนี้ได้พระราชทาน เข็มวันอานันทมหิดล เป็นของที่ระลึกแก่หน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนศิลปินดาราร่วมกิจกรรม และผู้แทนศิลปินดาราที่ร่วมรณรงค์รับบริจาคเข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี 2561 โดย “เอส กันตพงศ์ บำรุงรักษ์” นักแสดงจากละครเรื่อง “เล็บครุฑ”ทางช่อง 7HD เป็นตัวแทนสถานีฯ เข้ารับพระราชทาน “เข็มวันอานันทมหิดล” ประจำปี 2561 เมื่อวันก่อน

เอส-กันตพงศ์ เผยว่า ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากครับที่ได้มีโอกาสเป็นตัวแทนสถานีฯ เข้ารับพระราชทาน “เข็มวันอานันทมหิดล” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถือเป็นเกียรติอย่างสูงต่อตัวผมและครอบครัวครับ โดย เข็มวันอานันทมหิดล” มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อหารายได้สนับสนุน มูลนิธิอานันทมหิดล มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย และช่วยเหลือ “พระภิกษุอาพาธ-ผู้ป่วยยากไร้” โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยถือเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และเป็นการแบ่งปันน้ำใจให้กับเพื่อนมนุษย์อีกด้วยนะครับ ทุกคนสามารถเป็นฮีโร่ได้ เริ่มต้นจากการเป็นผู้ให้และส่งต่อน้ำใจเพื่อสร้างกุศลกันเยอะๆ นะครับ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางwww.facebook.com/ anandamahidol.day

ติดตามภาพกิจกรรมดีๆ และความเคลื่อนไหวต่างๆ ของช่อง 7HDได้ทาง www.facebook.com/BBTV.Ch7, www.ch7.com และ Instagram : @bbtv_ch7

Sharing is caring!