เอส เอฟ ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ชวนคนไทยบริจาคโลหิต รับตั๋วหนังฟรี 10,000 ที่นั่ง

Sharing is caring!

โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ชวนคนไทยร่วมบริจาคโลหิตให้ครบ 4 ล้านซีซี เพื่อเพิ่มจำนวนโลหิตให้เพียงพอต่อความต้องการ พร้อมสนับสนุนบัตรชมภาพยนตร์เอส เอฟ 10,000 ที่นั่ง มอบให้ผู้บริจาคโลหิตที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 14-18 มิถุนายน 2563 

เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 14 มิถุนายน ของทุกปี โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ชวนคนไทยที่มีสุขภาพแข็งแรงร่วมบริจาคโลหิตให้ครบ 4 ล้านซีซี เพื่อเพิ่มจำนวนโลหิตให้เพียงพอต่อความต้องการ หลังเกิดภาวะขาดแคลนโลหิตจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยจะมอบบัตรชมภาพยนตร์ฟรี 1 ที่นั่ง ให้กับผู้ที่มาบริจาคโลหิตที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 14-18 มิถุนายน 2563 รวมทั้งสิ้น 10,000 ที่นั่ง เพียงลงทะเบียนรับสิทธิ์และยืนยันตัวตนผ่านระบบสมาชิก SF+ ทาง QR Code หรือที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา

​คุณพิมสิริ ทองร่มโพธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้จำนวนผู้บริจาคโลหิตลดลมากจนเกิดาวะโลหิตขาดแคลน ที่ผ่านมาแม้โรงภาพยนตร์จะต้องหยุดให้บริการ แต่ เอส เอฟ ได้ใช้โซเชียลช่องทางต่างๆ ในการช่วยประชาสัมพันธ์ให้คนมาบริจาคโลหิตอย่างเต็มที่ และในโอกาสวันที่ 14 มิถุนายน เป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลก โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ จึงอยากเชิญชวนให้คนไทยที่มีสุขภาพแข็งแรมาร่วมกันบริจาคโลหิต โดยจะมอบบัตรชมภาพยนตร์เพื่อเป็นการขอบคุณแทนคนไทยทั้งประเทศ รวมถึงอยากให้ผู้ที่สนใจยอยมาบริจาคโลหิได้ ะหว่างวันที่ 14-18 มิถุนายน 2563 เพื่อเป็นการลดการรวมตัวของคนจำนวนมาก

สามารถร่วมบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 14 – 18 มิถุนายน 2563 (หรือจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์) โดยตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โซเชียลมีเดีย WeLoveSF หรือ #SFcinema แอปพลิเคชัน SF Cinema, เว็บไซต์ www.sfcinemacity.com , SF Smart Call 1349 และโรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทั่วประเทศ

(29)

Sharing is caring!