โก้-ซาร่า-ผิง ร่วมบุญปลูกต้นกล้า บรรพชาเยาวชน ณ ประเทศอินเดีย

Sharing is caring!

เป็นสายบุญตัวจริง สำหรับ โก้ ธีรศักดิ์,ซาร่า คาซังกินี,ไฮโซผิง สุภาวดี ทัพมาลัย,ส้มโอ มนัณญา สุขตั้งเจริญ และปุ๋ย นิทัศน์ ธำรงค์ ที่ล่าสุดได้เดินทางไปร่วมงานขลิบผม 33 เยาวชนไทย ในโครงการ ปลูกต้นกล้า โพธิปัญญาสู่แดนพุทธองค์ ครั้งที่ 4 ปี 2562 โดยคุณ ศรัณย์ วิรุตมวงศ์ ประธานดำเนินงาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ได้จัดฝึกอบรมกุลบุตรก่อนเข้าพิธีบรรพชาเป็นสามเณร ระหว่างวันที่ 5 – 9 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต. ลําไทร อ. วังน้อย จ. พระนครศรีอยุธยา และได้เดินทางไปเข้าพิธีบรรพชาเป็นสามเณร ณ ประเทศอินเดีย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่บุรพกษัตริย์ไทยทุกพระองค์ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่ 9 – 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา
การบรรพชาสามเณรในดินแดนพุทธภูมิสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นการบ่มเพาะเยาวชน ด้วยแรงบัน ดาลใจที่มีพลัง จนสามารถสร้างจุด เปลี่ยนให้ชีวิตได้ เพราะการ ฝึกอบรมที่ยิ่งใหญ่ คือการฝึกฝนอบรมจิตของเยาวชนผ่าน ศีล สมาธิ สติ จนก่อเกิดปัญญา จิตที่ได้รับการฝึกดี แล้วจะเป็นแหล่งพลังงานของชีวิตที่สามารถสร้างสรรค์คุณค่าให้กับตนเอง ครอบครัวสังคม และประเทศชาติ ได้อย่างแท้จริง
การเกิดขึ้นของ โครงการปลูกต้นกล้าโพธิปัญญาสู่แดนพุทธองค์ จึงเป็นการให้ ที่ยิ่งใหญ่เพราะเป็นการทำงานที่ยาก ใช้เวลา ใช้ปัจจัย และต้องอาศัยผู้มีน้ำใจรวมทั้งมีใจที่บริสุทธิ์ในการอาสา เข้ามาเพื่อเพาะเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าแห่งความดีให้ลูกหลานเพื่อจะเติบโตต่อไปเป็นต้นไม้ใหญ่ที่งดงามมีเงาร่มเย็น
สำหรับผู้ที่สนใจอยากร่วมบุญใหญ่ครั้งนี้ สามารถร่วมบุญได้ที่ บัญชี โครงการปลูกต้นกล้า โพธิปัญญาสู่แดนพุทธองค์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ถนนรามคำแหง (สัมมากร) บัญชีออมทรัพย์เลขที่ : 136-262297-6

(24)

Sharing is caring!