โคเซ่ (Kose’) จัดโครงการ “Save The Blue Project ” เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมทางทะเล ต่อเนื่องมายาวนานถึง 9 ปี

Sharing is caring!

โคเซ่ “KOSE” แบรนด์เครื่องสำอางชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น จัดกิจกรรมพิเศษเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลเป็นประจำอย่างต่อเนื่องกับโครงการ Save the blue Project  (เซฟ เดอะ บลู โปรเจค) สำหรับในปี 2019  มร.ยูทากะ นากาจิมกรรมการผู้จัดการ บริษัท โคเซ่ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย พนักงาน บริษัท โคเซ่ ประเทศไทย จัดกิจกรรม Save the blue Project 2019 (เซฟ เดอะ บลู โปรเจค 2019) ซึ่งทาง  โคเซ่ ประเทศไทย จัดทำกิจกรรมติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่องโดยในปีนี้ เป็นปีที่ 9กับการดูแล และ สนับสนุนงานการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งอ่าวไทย ฝั่งตะวันออก

โดยในครั้งนี้ทีมผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ได้เข้าร่วมทำกิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดบ่ออนุบาลเต่าทำความสะอาดปะการังเพื่อเตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยฯ รวมถึงการร่วมปลูกปะการัง และปล่อยเต่ากลับคืนสู่ทะเล พร้อมกับมอบอุปกรณ์สิ่งของบริจาคที่จำเป็นต่อศูนย์วิจัยฯ รวมเป็นมูลค่า 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)ให้กับศูนย์วิจัยฯ เพื่อสำหรับใช้ในการสำรวจทรัพยากรใต้ท้องทะเลในการเพาะพันธ์เพิ่มจำนวนปะการัง และ เต่าทะเลให้กลับคืนสู่ธรรมชาติตามระบบนิเวศน์ ณ บริเวณ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกเกาะมันใน จังหวัดระยอง

มร.ยูทากะ นากาจิม  กล่าวว่สำหรับโครงการ“Save the Blue Project นี้ทางบริษัทฯมีความมุ่งเน้นเรื่องรณรงค์ ส่งเสริม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลเป็นหลัก ซึ่งทางบริษัทได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ถึง 9 ปีและจะดำรงส่งเสริมต่อไปอย่างต่อเนื่องแน่นอน เพื่อให้ระบบนิเวศน์ทางท้องทะเลได้อยู่อย่างสมบูรณ์ต่อไปเพราะเราตะหนักถึงความสำคัญของระบบนิเวศน์ทางท้องทะเลเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องตลอดไป เราหวังว่ากิจกรรมเล็กๆน้อยของทางบริษัทฯ จะช่วยสนับสนุนศูนย์วิจัยฯ      ในการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทย ฝั่งตะวันออกอีกด้วยครับ

(91)

Sharing is caring!