โบ๊ท-ปาย-จิ๊บ ชวนร่วมโครงการ Share For Child เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อฝันน้อง ครั้งที่1

Sharing is caring!

มูลนิธิคุณพุ่ม จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุน ดำเนินการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม  ส่งเสริมสนับสนุน สงเคราะห์ผู้ที่มีความบกพร่อง และมีความต้องการพิเศษ ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา บริการพื้นฐานทางการแพทย์ และทางสังคมอย่างถูกต้อง ได้มาตรฐานทั่วถึง และเท่าเทียมเพื่อเป็นอนุสรณ์ รำลึกถึงคุณพุ่ม ซึ่งมูลนิธิฯ ดำเนินการมาจนถึงปัจจุบันครบรอบ  14 ปีแล้ว จึงจัดทำโครงการ Share For Child เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อฝันน้อง ครั้งที่1 เพื่อเปิดโอกาสให้ ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมในการ พัฒนา สนับสนุน การดำเนินงานของมูลนิธิฯ ที่มุ่งมั่นทำเพื่อ สาธารณประโยชน์ มาตลอด 14 ปี โดยจัดงานแถลงข่าวขึ้น หน้าอาคาร สพฐ. ๑ กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก

     ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธาน  ร่วมด้วย คุณบุญรักษ์ ยอดเพชร รองประธานกรรมการมูลนิธิคุณพุ่ม และ คุณสุเทพ ชิตยวงษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมกันนี้ยังมีนักแสดง อาทิ  โบท ธารา, ปาย สิตางศุ์, จิ๊ ปกฉัตร, รอน ภัทรภณ มาร่วมพูดคุย และเชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการ จากนั้นได้ไปร่วมปั่นจักรยานเรียกน้ำย่อยก่อนถึงวันกิจกรรม  

   สำหรับ โครงการ  Share For Child เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อฝันน้อง ครั้ง ที่ 1 จะจัดขึ้น วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 ที่ กระทรวงสาธารณสุขโดยจะมีกิจกรรมเดินการกุศล ร่วมกับเด็กออทิสติก เพื่อให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กับผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ส่วนกิจกรรมการวิ่งการกุศลคือวิ่ง แบบ Fun Run ระยะทาง 4.4 กิโลเมตร และกิจกรรมการปั่นจักรยาน Fun Bike ระยะทาง 11 กิโลเมตร นอกจากนี้ภายในงานมีบูธ บริการซ่อมจักรยานจากกรมอาชีวศึกษา บริการฟรีให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

    ผู้ที่สนใจร่วมสมทบทุนมูลนิธิฯ โดยการสมัครร่วมกิจกรรมสามารถสมัครได้ที่  https://www.zipeventapp.com เข้าช่องค้นหา คำว่า SHARE FOR CHILD เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อฝันน้อง ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนเข้าโครงการเพื่อระดมทุน และสนับสนุนมูลนิธิคุณพุ่ม เพื่อช่วยเหลือเด็กพิการเป็นทุนการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

(20)

Sharing is caring!