โปรแกรมรายการช่อง 3 และช่อง 33 วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 ​

Sharing is caring!

ซีรีส์ มหากาลี

เทวีพิทักษ์โลก:มหาเทพ ปรากฏกายขึ้นอีกครั้ง และตัดสินใจที่จะเล่าความจริงทั้งหมด มหาเทพพา

พระแม่ปารวตีไปยังสวน และจัดสำรับให้เพื่อตอบแทนความรักที่พระองค์มีให้กัน ทรงปลอบพระแม่ปารวตี ละตัดสินใจให้พระแม่ปารวตีดูอนาคตอีกครั้ง เมื่อทรงดูพบว่าเห็นตรีเทพทั้งสามกำลังจะแตกสลายก็ตกพระทัยมาก มหาเทพปลอบว่าไม่สามารถทำสิ่งใดได้นอกจากรอดูผล ท่านเริ่มอธิบายให้พระแม่ฟังว่า ในฐานะของผู้หญิงเมื่อได้ทำหน้าที่ที่ควรครบถ้วน ความฝันที่วาดเอาไว้สำเร็จเป็นจริงทุกอย่างตามที่หวังไว้ลูกๆทุกคนมีความสุขทุกอย่างสลงบสุข ตอนนี้พระแม่จึงไม่หวังอะไรอีก ไม่มีความต้องการและไม่อยากได้อะไรอีกต่อไป สิ่งที่พระแม่กำลังเป็นอยู่กำลังสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งที่รุนแรงที่สุด เริ่มจากยมโลก,ต่อไปก็คือโลกบาดาล, จากนั้นเทวโลก, และจักรวาลทั้งหมดจะต้องสิ้นสุด มหาเทพ ล่วงรู้ ณ จุดนี้ดีจึงเตือนพระแม่ไม่ให้ลืมความเป็นจริง หากความต้องการของมหากาลีสิ้นสุดลง หมายถึงการเริ่มต้นใหม่ะต้องเริ่มขึ้นอีกครั้ง การที่มีความไม่ปรารถนาสิ่งใดอีก เท่ากับทุกอย่างจะต้องสิ้นสุดลง กาลจักระ แห่งการสิ้นสุดจะเริ่มขึ้น และเมื่อเวลานั้นมาถึงไม่มีใครช่วยเหลืออะไรได้ทั้งสิ้น เป็นจุดเริ่มต้ของจุดจบทั้งหมด มหาเทพค่อยๆอธิบายเรื่องราว จนพระแม่เข้าใจบนความโศกเศร้า ที่ไม่อาจห้ามได้ พฤหัสบดีที่ 10 ม.ค.2562 เวลา 18.20 น. และตอนจบในวันศุกร์ที่ 11 ม.ค. 2562 เวลา:18.00 น.ทางช่อง 3 และช่อง 33

(9)

Sharing is caring!