โปรแกรมรายการช่อง 3 และช่อง 33 วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562

Sharing is caring!

ซีรีส์ อินเดีย

“อารามบห์ มหารานี”       :           ความไม่สบายใจของ เทพเสนา ทำให้ต้องขอร้องให้ฮาฮูมา ชี้แนวทาง

ชีวิตให้แก่นาง ฮาฮูมา บอกกับนางว่าให้ระวังมนุษย์ทั้ง 5 ที่เกิดพร้อมนาง เพราะจะนำมาซึ่งหายนะสู่นาง    ให้นางจัดการสังหารมนุษย์ทั้ง 5 นั้นเสีย เพราะเทพเสนา ถือกำเนินในช่วงเวลาอันเป็นมงคลและจะต้องปกครอง อาณาจักร ทราวิฑะอันยิ่งใหญ่ โดย ฮาฮูมา กล่าวว่า “ขณะที่เจ้าเกิด มีมนุษย์ห้าคนเกิดพร้อมกันกับเจ้า และมนุษย์ทั้ง 5 นั้น จะเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายและนำปัญหามากมายมาสู่ตัวเจ้า” จึงจำเป็นต้องสังหารให้หมดสิ้น คนแรก ที่ฮาฮูมาเห็น จะสังหารครอบครัวของเทพเสนา, คนที่สอง ปราถนาที่จะได้ครอบครองราชบัลลังก์ของเทพเสนา, คนที่สาม ปราถนาทำลายความรุ่งเรื่อง, คนที่สี่ ทำลายศาสนา และองคืเทวีให้ด่างพร้อย, คนที่ห้า จะมาเพื่อจบชีวิต เทพเสนา ซึ่งเป็นเรื่องที่ยอมไม่ได้ ออกอากาศทุกวันจันทร์พฤหัสบดี เวลา: 18.20 น. และวันศุกร์ เวลา: 18.00 น. ทางช่อง 3 และช่อง 33 HD

(4)

Sharing is caring!