โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เปิดกิจกรรม ครบรอบ 30 ปี คลินิกวัยทอง

Sharing is caring!

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณบดี คณะแทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ศ.กิตติคุณ พญ.คุณหญิง กอบจิตต์ ลิมปพยอม ผู้ก่อตั้งคลินิกวัยทองแห่งแรกของประเทศไทย ศ.นพ.เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านการดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รศ.นพ.อรรณพ ใจสำราญ นายกสมาคมวัยหมดระดูแห่งประเทศไทย รศ.นพ.ธีระ วัชรปรีชานนท์ หัวหน้าฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยรศ.พญ.สุกัญญา ชัยกิตติศิลป์ หัวหน้าคลินิกวัยทอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย อ.พญ.นลินา ออประยูร สูตินรีแพทย์ด้านวัยทอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นางสาวเฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมเปิดงานแถลงข่าว ครบรอบ 30 ปี คลินิกวัยทอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  และกิจกรรมเสวนาเนื่องใน “วันวัยทองสากล” และ “วันกระดูกพรุนโลก” ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565

Sharing is caring!