ไทยน้ำทิพย์จับมือ NOSTRA พัฒนาระบบติดตามขนส่งสินค้าประสิทธิภาพสูง มุ่งรักษามาตรฐานผู้นำโลจิสติกส์ รับยุค Digital Transformation

Sharing is caring!

หลายองค์กรในประเทศไทยกำลังเผชิญหน้ากับยุคที่ Digital Transformation (ดิจิตอล ทรานส์ ฟอร์เมชั่น) ที่เข้ามามีส่วนปฏิวัติสร้างการเปลี่ยนแปลงในทุกแวดวงอุตสาหกรรม ด้วยการมุ่งใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมมาใช้ให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ของกระแสโลกและการขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0

ธุรกิจการขนส่งก็เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่ต้องปรับตัวเองให้พร้อมเพราะมีหัวใจสำคัญอยู่ที่การบริหารจัดการเส้นทางเดินรถให้สามารถกระจายสินค้าออกไปยังลูกค้า หรือผู้บริโภคได้ทันเวลา และแม่นยำ ไปพร้อมกับความสามารถในการบริหารต้นทุนการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากความเสียหายของต้นทุนการขนส่งถือเป็นต้นทุนสำคัญที่สามารถสร้างผลกระทบมหาศาลให้กับธุรกิจ การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจะทำให้สามารถควบคุมดูแลงานขนส่งให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักการสำคัญของระบบการขนส่ง คือ การถึงที่หมายด้วยความปลอดภัย ถูกต้อง และทันเวลา

บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด ผู้ผลิตเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์โคคาโคล่าแบรนด์เครื่องดื่มระดับโลก ผู้มี ประสบการณ์ด้านการขนส่งและกระจายสินค้าทั่วประเทศยาวนานมากกว่า 50 ปี ที่แม้จะขึ้นชื่อว่าเป็นบริษัทชั้นนำด้านโลจิสติกส์ เมื่อถึงยุคที่เทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ  ไทยน้ำทิพย์ได้มองหาเครื่องมือหรือโซลูชั่นที่จะช่วยสนับสนุนการทำงาน เพิ่มขีดความสามารถ ลดปัญหาการทำงานของพนักงาน และสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างยอดเยี่ยมตั้งแต่ 3 ปีทีผ่านมา

นายพิศิษฐ์ ฟองภู่ รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการโลจิสติกส์ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด เล่าถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการระบบการขนส่งและกระจายสินค้า ของไทยน้ำทิพย์ ว่าการขนส่งและกระจายสินค้า จากจากโรงงงานผลิตแต่ละภูมิภาค ไปยังศูนย์กระจายสินค้าที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ และกระจายสินค้าต่อออกไปยังร้านค้าหลายแสนรายทำให้ต้องวางเป้าหมายและกำหนดระยะเวลาการขนส่งให้เป็นไปตามแผนงานที่วางให้ได้มากที่สุด แต่ยังการขาดระบบติดตามที่มีประสิทธิภาพ จึงมีแนวคิดปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การเดินหน้าปรับปรุงพัฒนาระบบควบคุมติดตามการขนส่งและกระจายสินค้า เราได้เริ่มเฟ้นหาระบบที่มีจากทั่วโลก แต่กลับพบว่าระบบสำเร็จรูปไม่มีความพอดีและยืนหยุ่นเข้ากับไทยน้ำทิพย์  บางระบบก็มีขนาดใหญ่เกินไป และบางระบบราคาสูงมากแต่ตอบโจทย์ความต้องการของเราได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ และที่สำคัญพบว่า รูปแบบการวางระบบที่แตกต่างจากลักษณะงานของบริษัท เราจึงมีแนวคิดพัฒนาออกแบบระบบที่เข้ากับการใช้งานจริงของเราเอง

การเปลี่ยนแปลงองค์กรด้านเทคโนโลยีไม่สามารถลงมือทำได้เพียงลำพังแต่จำต้องอาศัยพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาร่วมกันพัฒนา ไทยน้ำทิพย์จึงได้จับมือกับพันธมิตร NOSTRA Logistics (นอสต้า โลจิสติกส์)ภายใต้การพัฒนาโดยบริษัท โกลบเทค จำกัด ด้วยเล็งเห็นศักยภาพด้านเทคโนโลยี และความพร้อมของทีมพัฒนาของ NOSTRA ในการปรับฟีเจอร์ต่าง ให้มีความยืดหยุ่น ปรับตัวและออกแบบโปรแกรมที่เหมาะสมและสามารถปรับให้เข้ากับพื้นฐานของธุรกิจ โดยหลังจากติดตั้งโซลูชัน GPS ติดรถ และ POD Application ของ NOSTRA ทำให้บริษัทฯ มีเครื่องมือที่จะใช้ติดตามในแต่ละวัน ดูความคืบหน้าของทีมงาน หรือคาดการณ์ระยะเวลาในการทำงานได้แม่นยำ และเมื่อเจออุปสรรค สามารถวางแผนแก้ไขได้ทันการณ์ ลงลึกไปถึงการประเมินประสิทธิภาพในการทำงานและการใช้ทรัพยากร ส่งผลให้ทำงานได้ดีขึ้น รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สามารถที่จะรู้ได้ว่าเส้นทางที่จะไปเป็นอย่างไร ตำแหน่งที่จะนำทางไปยังร้านค้า แทนที่จะใช้การจดจำตำแหน่งหรือเส้นทาง อีกทั้งเมื่อองค์กรมีการเติบโตขึ้น รับพนักงานใหม่เข้ามาก็จำเป็นต้องใช้เครื่องมือนี้ สนับสนุนการติดตามไปทุกที่ที่มีลูกค้าอยู่ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

สิ่งสำคัญในการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดผลสำเร็จ อีกประการหนึ่งคือการสื่อสารกับผู้ใช้ นั่นคือ พนักงานกระจายสินค้ากว่าพันคน ผู้เป็นกำลังสำคัญซึ่งเป็นเจเนอเรชั่นเก่าที่ไม่คุ้นชินกับเทคโนโลยี แตคนกลุ่มนี้ต้องเรียนรู้และใช้งาน องค์กรต้องสื่อสารออกไปให้ชัดเจนว่าการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ไม่ใช่ การจับผิด แต่เข้ามา ช่วยสนับสนุน เหมือน กระจกมองหลัง ทำให้พวกเขาทำงานได้ดีขึ้น รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้องค์กรเติบโตและแข็งขันต่อไปได้ในอุตสาหกรรม

ด้านรองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการโลจิสติกส์ พิศิษฐ์ ฟองภู่ เล่าถึงแผนการด้านการพัฒนาการขนส่งและกระจายสินค้า ในอนาคตของไทยน้ำทิพย์ว่า หลังจากที่มีระบบ Tracking และ Monitoring พัฒนาให้เกิดเส้นทางการปฏิบัติงานของแต่ละทีมงาน ผู้จัดการเขต ภูมิภาค รวมถึงภาพรวมของประเทศได้แล้ว เฟสที่สอง ร่วมกับ NOSTRA ก็คือ Pre Settlement   พัฒนาปิดงานในระบบหลักของไทยน้ำทิพย์ ด้วยการวางระบบที่สามารถตรวจสอบระบบการทำงานและสินค้าได้บนเครื่องมือที่จะออกแบบให้พนักงานใช้ เช่น การนำส่งเงิน ตรวจเช็คสินค้า ส่งสินค้าหรือภาชนะกลับคืนบริษัทฯ เป็นต้น คาดจะนำมาใช้จริงและสำเร็จภายในปี 2561 นี้

หัวใจสำคัญในการนำเทคโนโลยีต่าง เข้ามาปรับใช้ในธุรกิจการขนส่ง คือการทำให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบโจทย์การทำงานที่ครอบคลุมระบบโลจิสติกส์ทั้งหมด มุ่งรักษาความแข็งแกร่ง ครองความเป็นที่หนึ่งในตลาด โดยใช้การขนส่งและกระจายสินค้า มุ่งสู่การสร้างความพึงพอใจด้านบริการที่มีประสิทธิภาพ มีศักยภาพบนการแข่งขันด้านต้นทุน เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่รวดเร็ว สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่า NOSTRA ได้เข้ามามีส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนธุรกิจในยุคไทยแลนด์ 4.0 และเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของธุรกิจ  ผู้บริหารหนุ่มกล่าวทิ้งท้าย

การปรับตัวรับยุค Digital Transformation หากลงมือด้วยตัวเองอาจไม่ดีและรวดเร็วตามทันกระแสเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วฉะนั้นการร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ที่มีประสบการณ์ นับเป็นตัวช่วยสำคัญในการนำองค์กรก้าวให้ล้ำในทุกๆ ด้านจนนำไปสู่องค์กรชั้นนำที่พร้อมยืนหยัดแข่งขันอยู่ได้อย่างยั่งยืนในทุกสถานการณ์

Sharing is caring!