๒๒ ก.ย.นี้ ชวนฟังธรรมเสริมกำลังใจ “ด้วย สมฺปชญฺญ” ตั้งหลักรอจังหวะ สู่อนาคตการท่องเที่ยวไทย

Sharing is caring!

ในวันอังคารที่ ๒๒ กันยายนนี้ ที่ #สวนโมกข์กรุงเทพ ชมรมพุทธศาสน์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ขอเชิญร่วมฟังธรรมเสริมสร้างกำลังใจ “ด้วยสมฺปชญฺญ” ตั้งหลักรอจังหวะ สู่อนาคตการท่องเที่ยวไทย* โดย พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) วันอังคารที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ บริเวณโถงกิจกรรมชั้น ๑

ซึ่งในงานนี้ คุณยุทธศักดิ์ สุภสร ท่านผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, คุณสมฤดี จิตรจง

รองผู้ว่าการด้านบริหาร และประธานชมรมพุทธศาสน์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช ผู้อำนวยการหอจดหมายเหตุพุทธทาส กราบนิมนต์ พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) มามอบธรรมพร ขวัญและกำลังใจ ให้กับผู้ประกอบการการท่องเที่ยวและพี่น้องชาวไทยทุกคน

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมฟังธรรมในพื้นที่ https://register.bia.or.th/ หรือ ติดตาม LIVE ได้ทางเพจกิจกรรมสวนโมกข์กรุงเทพ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณแอน ศศวรรณ จิรายุส โทร ๐๙๕ ๗๐๗ ๘๓๗๕

(31)

Sharing is caring!