๓๐ พฤษภาฯ วันสถาปนา ๑๐๕ ปี “รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย”

Sharing is caring!

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมครบรอบ๑๐ ปี ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖ มีพิธีทางศาสนา จัดแสดงพระธรรมเทศนา โดยพระเทพสังวรญาณ วัดบวรนิเวศวิหาร ละพิธีสดับปกรณ์ถวายสมเด็จพระปิยมหาราช สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ห้องประชุมสดศรี วงศ์ถ้วยทอง ชั้น ๑๘ ตึก ภปร รวมทั้งจัดงานจุฬาฯบาซาร์ โถงชั้นล่าง ตึกแพทยพัฒน์ การจำหน่าย กุหลาบแดง สัญลักษณ์วันสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่นำรายได้สมทบกองทุน ๓๐ พฤษภาฯสำหรับใช้ในการรักษาพยาบาลพระภิกษุสามเณรอาพาธ และผู้ป่วยยากไร้  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคซื้อดอกุหลาบแดงได้ที่หน่วยงานภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

และขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน “จุฬาฯบาซาร์” การออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค จำหน่ายยาสามัญประจำบ้านในราคาถูก โถงชั้นล่าง ตึกแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖ ตั้งแต่เวลา .๓๐ ๑๔. น. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประชาสัมพันธ์ รพ.จุฬาลงกรณ์ โทร.๐๒-๒๕๖-๔๐๐๐

(13)

Sharing is caring!