40 สาวงามมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2018 สวมผ้าไทยนุ่งซิ่น ในกิจกรรมทัศนศึกษา กรุงเทพฯ “ไหว้พระ-ชมวัง-ล่องเจ้าพระยา”

Sharing is caring!

13 มิถุนายน 61:- หลังเปิดตัว 40 ผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2018เหล่าสาวงามได้เปิดตัวต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกด้วยชุดผ้าไทย โดยสวมเสื้อขาว นุ่งผ้าซิ่นลายพื้นเมืองจากหลายภูมิภาค เพื่อร่วมรณรงค์การสวมผ้าไทย ผู้เข้าประกวดฯทั้ง 40 คน ได้เริ่มกิจกรรมทัศนศึกษาในกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 09.00 น. โดยเข้าสักการะขอพร ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร จากนั้น 10.00 น. ได้เดินทาง ทัศนศึกษาวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อกราบสักการะขอพรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ณ อุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ชมบริเวณโดยรอบ ปราสาทพระเทพบิดรและพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในเขตพระราชฐานชั้นกลาง ซึ่งเป็นหมู่พระที่นั่งที่งดงามด้วยการ ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมไทยและสถาปัตยกรรมยุโรป (ตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมยุโรป แต่หลังคาเป็น สถาปัตยกรรมไทย) โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังนำชมและให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์

ในเวลา 13.30 น. 40 สาวงามผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2018 ได้เดินทางไปทัศนศึกษา วัดพระเชตุ นวิมลมังคลาราม กราบสักการะ พระพุทธไสยาส หรือที่เรียกกันว่า “พระนอนวัดโพธิ์ ซึ่งประดิษฐานใน พระวิหารพระพุทธไสยาสภายในเขตพุทธาวาส และเป็นหนึ่งใน 9 ในสิ่งมหัศจรรย์วัดโพธิ์ ทั้งเข้ากราบขอพรพระพุทธเทวปฏิมากร เป็นพระประธานภายในพระอุโบสถ จากนั้นในเวลา 16.00 น.  ทั้ง 40 สาวงามได้เดินทางไปลงเรือ “ริเวอร์ไซด์ 4” โดยบริษัท สมพรพาณิชย์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ณ ท่าเรือโรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ  ซอยราชวิถี 21 บางพลัด เพื่อทัศนศึกษาและชมทัศนียภาพสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยายามเย็น

สำหรับกิจกรรมสำคัญต่อไปของ 40  สาวงามผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2018 ในวันพรุ่งนี้ (14 มิ.ย.) ในภาคเช้า 40 สาวงาม จะฝึกการเดิน และในภาคบ่ายจะออกไปทำกิจกรรม จิตอาสา” โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มกิจกรรม คือ กลุ่มแรก การทำสื่อการรียนรู้ให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ถนนพญาไท)  กลุ่ม 2 ทำกิจกรรมเรียนรู้ “คุณแม่วัยไส”สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ (บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง) จากนั้นจะเดินทางไปทำ กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด (กวาดพื้น) บริเวณถนนสามเสนระหว่างแยกบางกระบือ

ส่วนการประกวด รอบชุดว่ายน้ำ จะมีในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 19.30 – 21.00 น. ณ โรงแรม เรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ ผู้สนใจบัตรเข้าชม ดูรายละเอียดได้ใน www.missuniversethailand.com

ในวันที่ 2027  มิถุนายน 2561 เหล่าสาวงามมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2018ทั้ง 40 คนจะเดินทางไปเก็บ ตัวทำกิจกรรมที่จังหวัดกระบี่ รวมถึงการถ่ายวิดีทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกระบี่ด้วย

Sharing is caring!