“Back To School จุนเจือเพื่อน้อง”ระดมทุนหารายได้เป็นค่าชุดนักเรียนให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเฉลิมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Sharing is caring!

นักสังคมสงเคราะห์คนดัง  “คุณสายสม  วงศาสุลักษณ์” ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์ และ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ จับมือบริษัท เอ็มบีเค  โฮเต็ล แอนด์ ทัวร์ริซึ่ม จำกัด , บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  และ ๑๐ ห้องเสื้อไทย ได้แก่ห้องเสื้อ LORRA BY MONSIOUR,PUVASA,PORINI,SISI BKK.,DAITONG,BLACK SUGAR BY METHAWEE,SUWANNEE BY SAM,NIRAMON COUTURE,GRAND MONDEและสมคิดเวดดิ้ง & สตูดิโอชัยภูมิ  ฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจ ระดมทุนหารายได้เป็นค่าชุดนักเรียนให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเฉลิมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งล้วนแต่เป็น เด็กหญิงกำพร้าที่บิดามารดาเสียชีวิตจากโรคเอดส์ เด็กที่ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูรวมถึงเด็กด้อยโอกาสจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ  หลังต้องงดจัดงานกาล่าการกุศลที่จัดเป็นประจำทุกปี เพราะองค์ประธานหารายได้กิตติมศักดิ์  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงประชวร

          เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒  คุณสายสม วงศาสุลักษณ์ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์ และ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ พร้อมด้วย  คุณอาทร สนาสันตกุล  กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็มบีเค โฮเต็ล แอนด์ ทัวร์ริซึ่ม จำกัด,คุณรมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายบูติคสตรี บริษัทไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ,คุณกษฎา ทิพย์ประสิทธิ์  ได้ร่วมกันแถลงข่าว การจัดงาน Back To School จุนเจือ เพื่อน้อง”  ขึ้น ณ ห้องจามจุรี ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส โดยมีเหล่าเซเลปฯ ดารา นางแบบ นางงามจากเวทีต่างๆ อาทิ บุ๋ม-ปนัดดา วงศ์ผู้ดี, ซาร่าห์ สายสกุลเศรษฐ์ Miss Ray Idol Thailand ๒๐๑๔ , นาตาลี เดวิส, บุ๊ค-ธีรชยา พิมพ์กิติเดช รองชนะเลิศอันดับ ๑ Miss Tiffany’s Universe ๒๐๑๘, หนาม-วรวลัญช์ ทวีกาญจน์ รองชนะเลิศอันดับ ๒ Miss Tiffany’s Universe ๒๐๑๘, และ เอสม่อน-กัญญ์วรา แก้วจีน  Miss Tiffany’s Universe ๒๐๑๘  เป็นต้น มาร่วมเดินแฟชั่นโชว์ ชุดนักเรียน เพื่อเป็นการสร้างสีสัน และร่วมสร้างพลังกระตุ้นให้ผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศ ช่วยกันบริจาคเงินคนละนิดคนละหน่อย เพื่อระดมทุนหารายได้เป็นค่าชุดนักเรียนให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเฉลิมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

คุณสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์ และ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ฯกล่าวว่า สำหรับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

๔๘ พรรษา เดิมชื่อ โรงเรียนร่วมน้ำใจ เป็นโรงเรียนประจำหญิงล้วน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การอุปการะเด็กหญิงกำพร้าที่บิดามารดาเสียชีวิตจากโรคเอดส์ เด็กที่ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูรวมถึงเด็กด้อยโอกาสจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ ที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ เป็นโรงเรียนประจำกินนอนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นซึ่งต้องใช้งบประมาณปีละ ประมาณ ๑๘ ล้านบาท ซึ่งงบประมาณดังกล่าวได้มาจากผู้มีจิตเมตตาบริจาคทั้งสิ้น  และทางโรงเรียนยังได้รับพระเมตตาจาก สมเด็จพระกณิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานความช่วยเหลือเป็นค่าอาหาร และค่าอุปกรณ์การเรียน การสอนแก่เด็กที่น่าสงสารเหล่านี้มาโดยตลอด

นอกเหนือจากนี้ทางโรงเรียนฯ ยังได้รับพระกรุณาจาก  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ  เสด็จเป็นองค์ประธานในกาล่าดินเนอร์การกุศลก่อนเปิดภาคเรียนใหม่  เป็นประจำทุกปี เพื่อหารายได้เป็นค่าอาหาร และค่าอุปกรณ์การเรียน การสอนแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเฉลิมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ซึ่งทุกปีจะสามารถจัดหารายได้มาเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ถึง ๑.๘ ล้านบาท หรือ  ๒ ล้านบาทเลยทีเดียว แต่เนื่องจากปีนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงประชวร ทางคณะกรรมการมูลนิธิต้านภัยเอดส์ และคณะกรรมการของ โรงเรียนฯ จึงมีมติตรงกันว่า เราควรจะจัดแถลงข่าว โดยใช้ชื่องานว่า  Back To School จุนเจือ เพื่อน้อง”  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้จิตศรัทธาทั่วประเทศ ได้รับรู้และรับทราบว่า โรงเรียนฯกำลังขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างหนัก สำหรับนำมาเป็นค่าใช้จ่ายให้กับนักเรียนของโรงเรียนฯที่นับวันจะเพิ่มมากขึ้นทุกปี จากเดิมที่มีนักเรียนแค่ ๓๕๐ คน เพิ่มเป็น ๔๑๔ คนในปีที่แล้ว และปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น ๔๕๐ คน”

คุณสายสม ยังกล่าวอีกว่า นอกเหนือจากเรื่องของค่าชุดนักเรียน ค่าอาหาร และค่าอุปกรณ์การเรียน การสอนแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเฉลิมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ แล้ว ทางโรงเรียนฯ ยังต้องการผู้มีจิตศรัทธาช่วยกันบริจาคเงินสมทบจัดสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ ๘ ล้านบาท  ซึ่งอาคารเรียนหลังนี้จะมี ๓ ชั้นด้วยกัน ประกอบด้วยห้องเรียน  ๑๐ ห้อง ซึ่งยังไม่รวมค่าตกแต่ง โต๊ะเก้าอี้ของนักเรียนและครู ขณะนี้เราสามารถหาผู้บริจาคได้แล้วจำนวน  ๖ถึง๗ ห้อง แต่ยังเหลืออีก ๓ ห้องที่ยังขาดผู้บริจาคเงินช่วยเหลือ ซึ่งสามารถติดต่อขอรับบริจาคเงินได้ที่ โรงเรียนฯโดยตรง หรือจะโอนเข้าบัญชีก็ได้”

คุณอาทร สนาสันตกุล  กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็มบีเค  โฮเต็ล แอนด์ ทัวร์ริซึ่ม จำกัด กล่าวเสริมว่า ในฐานะผู้ร่วมจัดงานระดมทุนในครั้ง ขอกล่าวสั้นๆว่า เราพร้อมยินดีที่จะให้การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็กที่ด้อยโอกาส และยากจน ในประเทศไทย เพราะเรามีความยึดมั่น กับคำที่ว่า “เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า” การส่งเสริมด้านการศึกษาจะมีส่วนผลักดันให้เยาวชนของประเทศไทย เติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพละศักยภาพที่เปี่ยมไปด้วยขุมพลังที่จะผลักดันให้ประเทศก้าวไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต

ด้านคุณรมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายบูติคสตรี บริษัทไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในฐานะเลขานุการมูลนิธิต้านภัยเอดส์ และคณะกรรมการของโรงเรียนฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกเหนือจากปัญหาต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว ปัจจุบันโรงเรียนฯ กำลังประสบกับปัญหาภัยพิบัติอันเนื่องมาจาก พายุฤดูร้อนที่พัดผ่านประเทศไทยอย่างหนัก  โดยได้สร้างความเสียหายให้กับโรงเรียนเป็นอย่างมากอยู่ในขณะนี้ โดยพัดเอาหลังคาโรงเรียนหายไปทั้งหลัง ทำให้โรงเรียนไม่มีอาคารเรียนให้กับนักเรียน เนื่องจากอยู่ระหว่างซ่อมแซม ซึ่งขณะนี้ทางคณะกรรมการโรงเรียนฯ กำลังระดมทุน พร้อมเปิดรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาอย่างเร่งด่วน ซึ่งประชาชนหรือผู้มีจิตศรัทธาท่านใด อยากจะบริจาคเงิน แม้คนละนิดละหน่อยเราก็ไม่ปฏิเสธ ยินดีรับเงินบริจาคของทุกท่าน โดยสามารถบริจาคเงินโดยวิธีการโอนเข้าบัญชีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘  พรรษา ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางกะปิ เลขที่ ๑๐๕-๔-๗๑๕๔๔-๔หรือสามารถติดต่อขอบริจาคได้ที่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเลขที่ ๕ หมู่ ๙ ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ๕๑๐๐๐โทรศัพท์ ๐๕๓-๐๙๒๔๔๔ โทรสาร ๐๕๓-๐๙๒๔๔๔โดยสามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ ๒ เท่า ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.chalermprakietschool.org และhttps://www.facebook.com/clpk48school 

“เรามีตัวเลือกให้ท่านบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียน และโรงเรียน  ๓ ประเภท ด้วยกัน ใครอยากบริจาคชุดนักเรียนให้บริจาคเงินลงท้ายด้วยเลข ๑ เช่น ๑๐๑ / บริจาคซ่อมแซมอาคารเรียนหรือสร้างห้องเรียนใหม่ ลงท้ายด้วยเลข ๒ เช่น ๑๐๒ และ บริจาคเป็นค่าอาหารสามมื้อให้กับนักเรียน ลงท้ายด้วยเลข ๓ เช่น ๑๐๓” คุณรมิดา กล่าวทิ้งท้าย

(27)

Sharing is caring!